Main publications

My main publications

2015

2014

2013

2012

2011

  • Jurków, D., Malecha, K., Stiernstedt, J., & Golonka, L. (2011).Influence of tapes’ properties on the laser cutting process. Journal of the European Ceramic Society, 31(9), 1589-1595. DOI:10.1016/j.jeurceramsoc.2011.02.034

  • Golonka, L., Bembnowicz, P., Jurkow, D., Malecha, K., Roguszczak, H., & Tadaszak, R. (2011). Low temperature co-fired ceramics (LTCC) microsystems. Optica Applicata, 41(2), 383-388.

  • Jurków, D. (2011). Badanie wpływu parametrów procesu cięcia laserowego oraz rodzaju niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej na maksymalną rozdzielczość obróbki laserowej. Przegląd Elektrotechniczny, 87(4), 228-231.

2010

2009